JianKai Chan


JianKai Chan
Assistant Hotel Manager